Kyltorkar

Kyltorkar uppgift i ett tryckluftssystem är att ta bort fukt ur tryckluften. Vatten och fukt som bundits till tryckluften är ett tryckluftssystems största fiende, så genom att använda en kyltork kan du förlänga tryckluftssystemets livslängd avsevärt samt minska eventuella reparations- och underhållskostnader.
Växla Nav
Välj språk
Varukorgen