TVÄTTMEDEL FÖR ULTRALJUDSTVÄTT 5L

Artikelnr
UPESU
759,00 kr / ST
INKL. MOMS 25%
Tillgänglig i webbutiken
 • effektivt tätningsmedel för alla vattentäta ytor i kök, badrum, toalett och verkstäder
 • effektivt mot envis smuts och fett
 • används för intensiv rengöring och avfettning av köksfläktar, ugnar, hällar, sotade bakluckor och metallytor i en verkstad
 • miljövänligt, 100% biologiskt nedbrytbart
 • lämplig för användning i ultraljudstvättar
 • pH (20 ° C) (5 g / l H2O) ca 7,5 till 8,5

Användningsgrad för tung rengöring och avfettning:

 • outspädd eller utspädd 1:10 med vatten

Användningsgrad för rengöring av golv och fönster:

 • 5 ml koncentrat i 10 liter vatten
Mer information
Förpackningslängd (cm) 19
Förpackningsbredd (cm) 14
Förpackningshöjd (cm) 25.5
Bruttovikt (kg) 5.400000
EAN 4007547405622

Varning

Faroangivelser

 • H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 • Renare, 648/2004/EG, innehål: 5 - <15% nonjoniska tensider 5 - <15% anjoniska tensider parfym LIMONENE parfym

Säkerhetsdatablad

Växla Nav
Välj språk
Varukorgen