Välkommen till vår förnyade webbutik!  -  Alla priser inkluderar moms.

Kontakta oss! Kundtjänst är öppen mån - fre 7–15.

Produktreturnering och annullering

Konsumenten har rätt att annullera en fjärrköpsbeställning eller del av den inom 14 dagar efter att leveransen mottagits. Kunden ska meddela säljaren om returneringen/annulleringen separat på förhand (t.ex. webbutik@ikh.se). Att bara skicka tillbaka varan eller låta bli att hämta ut leveransen räknas inte som en annullering. Produkten ska returneras senast 14 dagar efter att meddelandet om annullering gjorts.

Till kunden återbetalas produktens pris och ursprungliga leveranskostnader. Returneringskostnader dras av från återbetalningen.

Produktens pris betalas tillbaka till fullo om produkten fortfarande är helt säljduglig. Om möjligt ska produkten ligga i sin originalförpackning. Säljaren har rätt att från gottgörelsen för en använd produkt dra av ett belopp som motsvarar dess värdeminskning.

Returneringsanvisningar

1. Meddela oss om returneringen på förhand

Gör en returneringsanmälan i Köparens hjälpreda -tjänsten på Svea Payments webbsida. En länk till tjänsten finns i betalningsbekräftelsen som Svea skickat efter beställningen. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Alternativt kan du göra anmälan via e-post till webbutikens kundtjänst webbutik@ikh.se eller per telefon +358 20 1323 700. Ange ordernummer, kunduppgifter, produkt(er) som returneras samt returneringssätt. Returanmälan ska göras inom 14 dagar efter att leveransen har mottagits.

2. Packa produkten / produkterna

Gör en returneringsanmälan i Köparens hjälpreda -tjänsten på Svea Payments webbsida. En länk till tjänsten finns i betalningsbekräftelsen som Svea skickat efter beställningen. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Alternativt kan du göra anmälan via e-post till webbutikens kundtjänst webbutik@ikh.se eller per telefon +358 20 1323 700. Ange ordernummer, kunduppgifter, produkt(er) som returneras samt returneringssätt. Returanmälan ska göras inom 14 dagar efter att leveransen har mottagits.

3. Ta paketet till ett serviceställe för Postnord eller DHL

Produkten ska skickas tillbaka senast 14 dagar efter att du gjort en returneringsanmälan. 

När IKH:s webbutik har tagit emot och behandlat returneringen, krediterar Svea Payments ditt kreditkort med returneringssumman.

Avsändaren ansvarar för att förpacka produkten ordentligt. IKH:s webbutik ansvarar inte för skador som uppstår genom vårdslöst förpackade returneringar. Kostnaderna för sådana fel debiteras kunden.

Växla Nav
Varukorgen