Sekretesspolicy

Allmänt

I sekretesspolicyn får kunder i IKH Webbutik information om hur personuppgifter som lagrats om dem i samband med registrering eller beställning i webbutiken behandlas.

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Isojoen Konehalli Oy
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As
tel. +358 (0)201 323 232

Kontaktperson i frågor som gäller registret:

Kimmo Raumanni
webbutik@ikh.se

Registrets namn

IKH Webbutiks kundregister

Vilka uppgifter samlas in om mig?

 • Kontaktuppgifter som lämnas vid registrering eller beställning:
  • namn
  • gatuadress, postnummer, postort
  • telefonnummer
  • e-postadress
 • Uppgifter som samlas in vid besök i webbtjänsten
  • köphistorik: beställda produkter och deras priser
  • beställningarnas leveransvillkor: vald leveransmetod, leveransadress och leveranskostnad
  • enhetens id-nummer
 • Information om huruvida samtycke lämnats för elektronisk marknadsföring

Vad används de insamlade uppgifterna till?

IKH Webbutik använder personuppgifterna

 • för att behandla webbutiksbeställningar och -returer
 • för att leverera beställningar och för sådan information och kommunikation som krävs för att sköta kundrelationen
 • uppgifterna kan användas i marknadsföringssyfte om kunden vid eller efter registreringen har gett tillstånd till elektronisk marknadsföring.

Hur lagras och skyddas uppgifterna som samlats in om mig?

IKH Webbutiks kundregister lagras elektroniskt på systemleverantörens server i Finland. Personuppgifterna lagras så att obehöriga inte har tillgång till dem. Uppgifterna i kundregistret har lagrats i ett system som endast på förhand utsedda personer har rätt att använda genom att ange användarnamn och lösenord. Användarna har tystnadsplikt. Systemet skyddas med brandmur och andra tekniska medel.

Vem behandlar uppgifter som samlats in om mig?

Endast huvudanvändarna av webbutikens system har läs- och redigeringsbehörighet till IKH Webbutiks kundregister. IKH:s återförsäljare som levererar beställningar ser de personuppgifter som behövs för att leverera beställningarna samt uppgifter om beställningens produkter och leveransuppgifter endast i den omfattning som det rör beställningar från deras butik.

Hur länge lagras mina uppgifter?

IKH Webbutiks beställningssystem producerar material för elektronisk arkivering av inköpskvitton. Den lagbaserade lagringstiden för kvitton är 6 år från skatteårets slut, varför uppgifterna i IKH Webbutiks system lagras i 7 år från den sista beställningen.

Vilka rättigheter har jag?

Kunder i IKH Webbutik har rätt att

 • få veta vilka uppgifter som lagras om dem i systemet
 • begära att uppgifter som lagrats om dem rättas
 • återkalla tidigare samtycke till marknadsföring

Hur får jag ut uppgifterna som lagrats om mig?

Du kan begära att få utöva din rätt genom att kontakta vår kundtjänst. Du kan be att få ut uppgifterna som lagrats om dig i IKH Webbutiks system genom att skicka en begäran via e-post till webbutik@ikh.se. Vår kundtjänst måste kunna fastställa din identitet, så begäran måste vara tillräckligt specificerad. Vi meddelar dig om vi inte kan uppfylla din begäran t.ex. på grund av lagstadgad lagringsskyldighet.

En lista över vilka personuppgifter som lagras om dig finns under punkten Vilka uppgifter samlas in om mig?

Hur kan jag begära att mina uppgifter raderas eller rättas?

Du kan skicka en begäran till IKH Webbutiks kundtjänst på webbutik@ikh.se. Vår kundtjänst måste kunna fastställa din identitet, så begäran måste vara tillräckligt specificerad. Observera att det i vissa fall inte går att radera alla uppgifter, då lagstiftningen kräver att en del av uppgifterna om en kund lagras.

Du kan också återkalla tidigare lämnat samtycke till marknadsföring.

En person som registrerats som kund hos IKH Webbutik kan också själv göra ändringar i sina kontaktuppgifter och lämna eller återkalla sitt samtycke till marknadsföring i tjänsten ”Mitt konto”, som kunden loggar in i med sina personliga inloggningsuppgifter.

Överlåts mina uppgifter till tredje part?

Isojoen Konehalli Oy erbjuder återförsäljare som tillhör IKH-kedjan en webbutikmiljö, där en affärsrelation uppstår mellan webbutikkunden och IKH:s återförsäljare. Återförsäljaren som levererar beställningen får de uppgifter som den behöver för att behandla beställningen genom att logga in i webbutiksystemet.

Vi överlåter en del uppgifter till tredje part, om det krävs t.ex. för leverans eller betalning av beställning.

Vi överlåter uppgifter till

 • betalningsförmedlare
 • olika transportföretag via transporthanteringssystemet.

Vi tryggar högsta nivå av dataskydd vid överföring av uppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Cookies

En cookie är en liten textfil som en webbsida sparar på din dator eller enhet när du besöker webbsidan. Cookies används för att samla in information om hur tjänsten används, besöksmängder och annan statistik. Informationen används för att utveckla webbsidans tillgänglighet, laddningshastighet m.m. Vi kan också identifiera din enhet med hjälp av cookies, men de innehåller inte personuppgifter och kan inte användas för att exekvera program eller spara andra filer på användarens dator.

Det finns två typer av cookies. Den ena sparar filen en längre tid på din dator och används bland annat för funktioner som beskriver nya uppgifter som uppdaterats efter ditt föregående besök. Den andra är en sessionscookie. Den sparas tillfälligt på din dator när du besöker en webbsida. Sessionscookien raderas när du stänger webbläsaren.

Cookies förbättrar webbsidans funktionalitet, som t.ex. inloggning. Det inkluderar även webbanalyscookies, som talar om hur besökarna använder webbsidan.

Tredjepartscookies är cookies från t.ex. annonsörer, reklamnätverk och leverantörer av mät- och uppföljningstjänster. Dessa tredje parter kan installera cookies i användarens huvudenhet när användaren besöker webbsidan för att t.ex. erbjuda riktad marknadsföring eller föra statistik över besökarmängden på olika webbsidor.

Tjänsten använder också s.k. sociala plug-ins som kan användas för att bl.a. dela innehållet på webbsidan i sociala medier. Dessa webbsidor kan installera cookies i enlighet med sina villkor för personlig integritet.

Avaktivera cookies

Du kan avaktivera cookies i din dator. Då kan vi dock inte garantera att alla delar av vår webbsida fungerar som avsett.

Hur du avaktiverar cookies beror på vilken webbläsare du använder. Mer information finns i hjälpsektionen i din webbläsare. Om du inte vill godkänna cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare.

Observera att vi anser att du har godkänt användningen av cookies om du inte avaktiverar dem.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy vid ändringar i lagstiftningen och då vi utvecklar våra tjänster.

Maksuturva-certifierad e-butik

Svea Payments Ab är ett betalningsinstitut och en betaltjänstleverantör som lyder under Finansinspektionen.

Menade du de här?
Produktmärke
Produktkategorier
Produkter
Din sökfråga gav tyvärr inga träffar.