Garanti

Garantitiden för produkter framgår av hemsidan.

Om produkten ska reklameras ber vi kontakta vår kundservice. Behålla inköpsbevis!

webbutik@ikh.se 070 228 22 18 (Må-Fre 7.00-15.00)

Garantivillkor

1. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiden för produkter framgår av hemsidan.
2. Fel som har uppstått genom följande ersätts inte baserat på garantin:

  • normalt slitage
  • försummat underhåll
  • felaktig installation
  • felaktig och vårdslös användning
  • användning i strid med tillverkarens rekommendationer
  • vattenskador
  • fel förvaring
  • andra externa faktorer med en skadlig inverkan på produkten
  • tävlingsbruk
  • garantin ersätter inte reparations- eller liknande indirekta kostnader
Menade du de här?
Produktmärke
Produktkategorier
Produkter
Din sökfråga gav tyvärr inga träffar.