Garanti

Garantitiden för en produkt anges på produktsidan. Om produkten ska reklameras ber vi kontakta vår kundservice. Behåll inköpsbevis!

webbutik@ikh.se 070 228 22 18 (Må-Fre 7.00-15.00)

Garantivillkor

 1. Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiden för produkter framgår av hemsidan.
 2. Fel som har uppstått genom följande ersätts inte baserat på garantin:
 • normalt slitage
 • försummat underhåll
 • felaktig installation
 • felaktig och vårdslös användning
 • användning i strid med tillverkarens rekommendationer
 • vattenskador
 • fel förvaring
 • andra externa faktorer med en skadlig inverkan på produkten
 • tävlingsbruk
 • garantin ersätter inte reparations- eller liknande indirekta kostnader
Växla Nav
Varukorgen