Välkommen till vår förnyade webbutik!  -  Alla priser inkluderar moms.

Kontakta oss! Kundtjänst är öppen mån - fre 7–15.

Beställnings- och leveransvillkor

1. Allmänna villkor

IKH.se är en marknadsplats som drivs av Isojoen Konehalli Oy, Finland (FO-nummer FI03988747). Följande avtalsvillkor tillämpas på handelsavtalet mellan säljaren och säljarens kunder.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor på ensidigt beslut utan föregående meddelande. På beställningarna tillämpas de avtalsvillkor som gäller vid beställningstidpunkten och som kunden godkänner när beställningen görs.

Säljaren ansvarar inte för skador som orsakas av force majeure. Som force majeure betraktas sådana oförutsebara händelser eller förändringar i omständigheter som ligger utanför säljarens kontroll och som säljaren rimligen inte kan övervinna. Säljaren är skyldig att meddela kunden så snart som möjligt om force majeure som drabbat säljaren.

2. Kunden

Säljaren säljer produkter och tjänster till myndiga privatpersoner (nedan konsument) och med förmyndares medgivande även till personer under 18 år (konsumenthandel) innanför Sveriges gränser. Vid konsumenthandel iakttas Sveriges och EU:s gällande konsumentskyddslagstiftning. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del som de begränsar konsumentens rättigheter enligt det som bestämts i tvingande lagstiftning.

De uppskattade leveranstiderna har tagits fram baserat på uppgifter från importörer och tillverkare. Säljaren eller de leverantörer som säljaren använder ansvarar inte för förseningar som orsakats av oförutsebara förändringar utanför deras kontroll. Ett bindande handelsavtal träder i kraft när köparen har fått en orderbekräftelse från systemet.

Registrering

Kunden är skyldig att vid beställning lämna sina fullständiga kontaktuppgifter, som för konsumentkundens del inkluderar minst namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När du fyller i dina personuppgifter, registrerar du dig i IKH webbutikens kunddatabas vars uppgifter används enligt registerbeskrivningen. Du kan också beställa utan att registrera dig.

Användning av cookies

Vi använder cookies på IKH.fi för att utveckla webbsidan och göra den ännu mer användarvänlig. Syftet med IKH.fi:s cookies är att underlätta, förbättra och snabba upp kundupplevelsen. Cookies kan också användas för att erbjuda kunderna erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer. En cookie är en liten textfil som IKH.fi:s server sparar på användarens hårddisk. En del av innehållet på IKH.fi kan kräva att man godkänner cookies för att det ska fungera. Användarens webbläsare godkänner troligen cookies i sina standardinställningar, men användaren kan också förhindra användningen av cookies via webbläsarens inställningar eller genom att ta bort cookies från webbläsaren efter att tjänsten har använts. Mer information om hur de olika webbläsarna fungerar finns i webbläsartillverkarens anvisningar.

3. Produkter och prislista

Säljaren säljer produkter och tjänster till myndiga privatpersoner (nedan konsument) och med förmyndares medgivande även till personer under 18 år (konsumenthandel) innanför Sveriges gränser. Vid konsumenthandel iakttas Sveriges och EU:s gällande konsumentskyddslagstiftning. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del som de begränsar konsumentens rättigheter enligt det som bestämts i tvingande lagstiftning.

De uppskattade leveranstiderna har tagits fram baserat på uppgifter från importörer och tillverkare. Säljaren eller de leverantörer som säljaren använder ansvarar inte för förseningar som orsakats av oförutsebara förändringar utanför deras kontroll. Ett bindande handelsavtal träder i kraft när köparen har fått en orderbekräftelse från systemet.

Registrering

Kunden är skyldig att vid beställning lämna sina fullständiga kontaktuppgifter, som för konsumentkundens del inkluderar minst namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När du fyller i dina personuppgifter, registrerar du dig i IKH webbutikens kunddatabas vars uppgifter används enligt registerbeskrivningen. Du kan också beställa utan att registrera dig.

Användning av cookies

Vi använder cookies på IKH.fi för att utveckla webbsidan och göra den ännu mer användarvänlig. Syftet med IKH.fi:s cookies är att underlätta, förbättra och snabba upp kundupplevelsen. Cookies kan också användas för att erbjuda kunderna erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer. En cookie är en liten textfil som IKH.fi:s server sparar på användarens hårddisk. En del av innehållet på IKH.fi kan kräva att man godkänner cookies för att det ska fungera. Användarens webbläsare godkänner troligen cookies i sina standardinställningar, men användaren kan också förhindra användningen av cookies via webbläsarens inställningar eller genom att ta bort cookies från webbläsaren efter att tjänsten har använts. Mer information om hur de olika webbläsarna fungerar finns i webbläsartillverkarens anvisningar.

Betalningssätt

6. Returnerings-/annulleringsrätt (konsumenter)

7. Garanti och felansvar

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiderna finns på webbsidan vid respektive produkts produktinformation.

Säljaren förbehåller sig rätten att verifiera anmälda fel på produkterna. Kostnaderna för ett obefogat servicebesök debiteras i sin helhet köparen om produkten har skickats på garantiservice helt utan orsak.

8. Reklamationer

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiderna finns på webbsidan vid respektive produkts produktinformation.

Säljaren förbehåller sig rätten att verifiera anmälda fel på produkterna. Kostnaderna för ett obefogat servicebesök debiteras i sin helhet köparen om produkten har skickats på garantiservice helt utan orsak.

Växla Nav
Varukorgen