Beställnings- och leveransvillkor

1. Allmänna villkor

IKH.se är en marknadsplats som drivs av IKH Oy, Finland (FO-nummer FI03988747). Följande avtalsvillkor tillämpas på handelsavtalet mellan säljaren och säljarens kunder.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor på ensidigt beslut utan föregående meddelande. På beställningarna tillämpas de avtalsvillkor som gäller vid beställningstidpunkten och som kunden godkänner när beställningen görs.

Säljaren ansvarar inte för skador som orsakas av force majeure. Som force majeure betraktas sådana oförutsebara händelser eller förändringar i omständigheter som ligger utanför säljarens kontroll och som säljaren rimligen inte kan övervinna. Säljaren är skyldig att meddela kunden så snart som möjligt om force majeure som drabbat säljaren.

2. Kunden

Säljaren säljer produkter och tjänster till myndiga privatpersoner (nedan konsument) och med förmyndares medgivande även till personer under 18 år (konsumenthandel) innanför Sveriges gränser. Vid konsumenthandel iakttas Sveriges och EU:s gällande konsumentskyddslagstiftning. Dessa avtalsvillkor gäller inte till den del som de begränsar konsumentens rättigheter enligt det som bestämts i tvingande lagstiftning.

De uppskattade leveranstiderna har tagits fram baserat på uppgifter från importörer och tillverkare. Säljaren eller de leverantörer som säljaren använder ansvarar inte för förseningar som orsakats av oförutsebara förändringar utanför deras kontroll. Ett bindande handelsavtal träder i kraft när köparen har fått en orderbekräftelse från systemet.

Registrering

Kunden är skyldig att vid beställning lämna sina fullständiga kontaktuppgifter, som för konsumentkundens del inkluderar minst namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När du fyller i dina personuppgifter, registrerar du dig i IKH webbutikens kunddatabas vars uppgifter används enligt registerbeskrivningen. Du kan också beställa utan att registrera dig.

Användning av cookies

Vi använder cookies på IKH.fi för att utveckla webbsidan och göra den ännu mer användarvänlig. Syftet med IKH.fi:s cookies är att underlätta, förbättra och snabba upp kundupplevelsen. Cookies kan också användas för att erbjuda kunderna erbjudanden och mer personliga produktrekommendationer. En cookie är en liten textfil som IKH.fi:s server sparar på användarens hårddisk. En del av innehållet på IKH.fi kan kräva att man godkänner cookies för att det ska fungera. Användarens webbläsare godkänner troligen cookies i sina standardinställningar, men användaren kan också förhindra användningen av cookies via webbläsarens inställningar eller genom att ta bort cookies från webbläsaren efter att tjänsten har använts. Mer information om hur de olika webbläsarna fungerar finns i webbläsartillverkarens anvisningar.

3. Produkter och prislista

Priserna i prislistan inkluderar moms, men inte transportkostnader/frakt, såvida inget annat anges. Innan beställning görs meddelas kunden produktens pris inklusive transportkostnader. För att underlätta jämförelse, anges priserna i vald valuta dvs. antingen i svenska kronor (enligt dagens medelkurs av Finlands bank) eller euro (standardvärde). Handelsvalutan är SEK.

Om det finns tydliga prisfel i prislistan säljs inte produkten till det tydligt lägre priset om man kan anta att kunden förstår att priset är fel.

Om priset på produkten stiger innan försändelsen behandlas skickas produkter som beställts på IKH.fi till det ursprungliga priset. Om ändringar görs i beställningen bestäms priset enligt priset vid tidpunkten för ändringen.

Säljaren förbehåller sig rätten att begränsa försäljningen av produkter i ovanligt stora partier. Säljaren säljer inte sina produkter på marknadsplatsen för återförsäljning.

Produkter som har tillverkats, beställts eller bearbetats på önskemål av kunden beviljas inte ensidig annulleringsrätt. I samband med en annullering debiteras eventuella kostnader för beställningen i sin helhet köparen.

4. Betalningssätt

Verifone fungerar som samarbetspartner för betalningssätten på IKH.se.

Vid betalning med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort fungerar säljaren endast som marknadsförare av produkter och tjänster och levererar dessutom produkterna till köparen. Verifone ansvarar för transaktionsreklamationer. SVerifone fungerar som säljare vid betalning med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort och affären sker mellan kunden och Verifone. Säljaren ansvarar för samtliga förpliktelser i samband med affären.

5. Leveransmetoder, leveranstid

Beroende på vikten och storleken på produkt visas i köpkorgen olika leveransalternativ att välja mellan. Leveranskostnaderna varierar beroende på leveransmetod och visas i samband med beställning.

Leverans till ett serviceställe
Kunden kan välja ett avhämtningsställe nära sig och får en amkomstavi per sms.

Hemleverans
Paketet levereras till den angivna adressen vardagar kl 8-00 – 16.00. Om adressaten inte nås, kan paketet avhämtas från mottagarens närmaste PostNord eller DHL-serviceställe.

Hemleverans, stora paket 
Paketet levereras som pallförsändelse till den angivna adressen vardagar kl 8-00 – 16.00. Om adressaten inte nås, kan paketet avhämtas från mottagarens närmaste PostNord eller DHL-serviceställe.

Beställningen behandlas i genomsnitt inom 1-2 vardagar efter att den automatiska orderbekräftelsen har skickats. Transporttiden är oftast 5-7 vardagar.

Säljaren ansvarar inte för förseningar som orsakas av force majeure.

Säljaren är inte skyldig att reservera andra produkter i samma beställning åt kunden om tillgången på en produkt är dålig eller om leveransen av den försenas på grund av orsaker som inte beror på säljaren. Alternativt kan kunden godkänna efterleverans av den försenade produkten eller välja att annullera beställningen. Portokostnaderna för efterleveranser debiteras som vanligt. Produkterna i beställningen reserveras i högst sju dagar, varefter beställningen annulleras om inte kunden väljer efterleverans.

6. Returnerings-/annulleringsrätt (konsumenter)

Konsumenten har enligt konsumentskyddslagen rätt att annullera en beställning som gjorts via fjärrköp eller del av den inom 14 dagar efter att leveransen mottogs. Kunden ska meddela säljaren om annulleringen separat. Att bara skicka tillbaka varan eller låta bli att hämta ut leveransen räknas inte som en annullering. Produkten ska returneras senast 14 dagar efter att meddelandet om annullering gjorts.

I samband med annulleringen återbetalas produktens pris och ursprungliga leveranskostnader exklusive returkostnader till kunden.

Kunden är skyldig att kontrollera innehållet i leveransen inom 14 dagar och läsa igenom produktens puksanvisning och användningsvillkor innan den tas i puk.

Returnering och annullering görs lättast genom att logga in på sitt konto eller genom att använda ordernummer här
Returneringssätt beror på produktens vikt och dimensioner. Efter returneringsanmälan kunden ska skickas instruktioner för sändning av produkten i fråga.

7. Garanti och felansvar

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiderna finns på webbsidan vid respektive produkts produktinformation.

Säljaren förbehåller sig rätten att verifiera anmälda fel på produkterna. Kostnaderna för ett obefogat servicebesök debiteras i sin helhet köparen om produkten har skickats på garantiservice helt utan orsak.

8. Reklamationer

Garantin omfattar material- och tillverkningsfel på produkten som upptäcks under garantitiden. Garantitiderna finns på webbsidan vid respektive produkts produktinformation.

Säljaren förbehåller sig rätten att verifiera anmälda fel på produkterna. Kostnaderna för ett obefogat servicebesök debiteras i sin helhet köparen om produkten har skickats på garantiservice helt utan orsak.

Växla Nav
Välj språk
Varukorgen